A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC: 2018 – 2019

- Nhằm thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”. Đồng thời tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện -  Học sinh tích cực” theo chủ trương của ngành GD&ĐT.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC: 2018 – 2019

-----&-----

 

         Căn cứ  quyết định số: 1115/QĐ -UBND Ban hành khung thời gian năm học ngày  21/5/2018 của UBND tỉnh;

         Căn cứ  hướng dẫn số: ………../ HD-PGDĐT ngày 28 / 7 / 2018 Về việc hướng dẫn thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”  và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019;

        Căn cứ  hướng dẫn số:  139./ KH-AML ngày 08 / 8 / 2018 Về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”  và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 của BGH trường TH A Thị trấn Mỹ Luông;

         Để Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 được tổ chức trang trọng. Đồng thời tạo được không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh bước vào năm học mới, ngoài việc thực hiện đầy đủ phần Lễ;

        Được sự chỉ đạo của  BGH Trường - Ban phụ trách Đội xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019 với các nội dung như  sau:

  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”. Đồng thời tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện -  Học sinh tích cực” theo chủ trương của ngành GD&ĐT.

- Các hoạt động của ngày Lễ khai giảng năm học mới phải hướng vào các mục tiêu:

+ Giúp học sinh nâng cao hiểu biết về ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

+ Tuyên truyền vận động trẻ đúng độ tuổi đến trường.

+ Tổ chức học sinh tham gia đầy ấn tượng các hoạt của Lễ Khai giảng.

+ Bồi dưỡng tình cảm, kỹ năng sống nhà nhà học tập, xã hội học tập.

+ Cũng cố thêm sự quan tâm của cộng đồng, phụ huynh đối với các hoạt động trong nhà trường.

- Triển khai kế hoạch vào tuần thứ 3 , Thứ hai, ngày 22 tháng 08 năm 2018.

Thời gian:  Vào lúc 7h30 phút, sáng thứ tư, ngày 05 tháng  09 năm 2018.

      Địa điểm:  tại Trường TH A Thị Trấn Mỹ Luông

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ban giám hiệu -  Các bộ phận Đoàn thể (Công đoàn -  Chi đoàn).

- GV chuyên , GVCN và hs từ lớp 01 đến lớp 05.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan